Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Provedba aktivnosti projekta u tijeku

Vlcsnap 2022 08 23 11h02m54s097

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom provode se ili će biti provedene sljedeće podaktivnosti: pružanje usluge osobne asistencije aktivnost koordinacije edukacija za osobne asistente i korisnike usluge osobne asistencije. Aktivnost pružanja usluge osobne asistencije okosnica je […]

Izrađen letak projekta

20220708 105745 (1)

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa V Promidžba i vidljivost izrađen je letak projekta kojim su dane osnovne informacije i predstavljen projekt. Letak u elektronskom obliku dostupan je za pregled i preuzimanje na linkovima: SUOSIGS Letak, b SUOSIGS Letak, a Projekt je financiran sredstvima Europske […]

Ciljne skupine projekta

Vlcsnap 2022 08 23 10h40m09s876

Korisnici usluge osobne asistencije u sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“, slijedom uvjeta samog natječaja kroz koji je projekt financiran, su odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina (ili više ako su bili već uključeni u nekoj o prethodnih faza) s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i/ili s intelektualnim […]

Horizontalne teme u sklopu provedbe projekta

616fa8fc4cf5a5.85788921

Mjere predstavljaju usklađivanje s horizontalnim politikama Europske Unije i osiguravanje pozitivnog utjecaja na iste. Ishodište horizontalnih mjera su aktualne EU politike. One odražavaju opće i multidisciplinirane teme i odnose se na temeljna društvena načela kao što su demokracija, jednakost, održivost i dobro upravljanje. Horizontalne teme na koje projekt pozitivno utječe: jednake mogućnosti – nediskriminacija, ravnopravnost […]

Element projekta PM. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

Vlcsnap 2022 08 23 13h59m40s888

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ uz pomoć vanjskog podugovorenog stručnjaka kontinuirano se provode aktivnosti u sklopu elementa PM Upravljanje projektom i administracija. Cilj provedbe ove obvezne i neophodne aktivnosti je osigurati učinkovitu provedbu projekta i ostvarenje planiranih rezultata u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i ostalom primjenjivom […]

Element 1. USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM – Aktivnost koordinacije

Vlcsnap 2022 08 22 12h38m54s990

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom uz aktivnost samog pružanja usluge osobne asistencije za korisnike paralelno se provodi i komplementarna podaktivnost koordinacije korisnika i osobnih asistenata koja dodatno pozitivno utječe na kvalitetu pružene usluge te usklađenost […]

Element projekta 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Jem Sahagun O33vbpd6haw Unsplash

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom provodi se upravo aktivnost pružanja usluge osobne asistencije za korisnike projekta pripadnike ciljne skupine – odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina (ili više ako su već bili […]

Izrađen i na vidno mjesto postavljen plakat projekta

20220823 144305

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa V Promidžba i vidljivost izrađen je logotip i plakat projekta koji je postavljen u prostoru nositelja projekta Sveza udruga osoba s invaliditetom Grada Siska. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih […]