Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Zakon Oa Suoi

USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE

Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska u provedbi projekta i programa kroz koje se osigurava pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom sudjeluje od