Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

O nama

Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska osnovan je 1976. godine sa svrhom pružanja podrške osobama s invaliditetom, a njegovo članstvo čine osobe s invaliditetom i pomažući članovi četiri udruge članice:

 1. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Grada Siska

 2. Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska

 3. Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Siska

 4. Udruga civilnih invalida rata Grada Siska

Osobe ovlaštene za zastupanje:

 • DREN DOBRENIĆ, PREDSJEDNIK
 • ŽELJKO SMOLČIĆ, DOPREDSJEDNIK
 • VESNA GAŠPARIĆ, TAJNICA

Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska je neprofitna udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom Uredu državne uprave u Sisačko- moslavačkoj županiji, registarski broj 03000355.

Savez je osnovan u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa osoba s invaliditetom u gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Osnovni ciljevi Udruge su:

 • okupljanje ciljanih skupina, osoba s invaliditetom, prijatelja, stručnih djelatnika i javnosti na izvršavanje aktivnosti u korist osoba s invaliditetom,
 • primjena i provođenje monitoringa sukladno čl. 33. Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom,
 • razvoj održive, regionalno ravnomjerne i dostupne mreže kvalitetnih socijalnih usluga za osobe s invaliditetom i njihove obitelji,
 • poboljšanje institucionalnog i zakonodavnog okvira za provedbu prava i usluga za osobe s invaliditetom sukladno čl. 19, čl. 24, čl. 25, čl. 26, čl. 27, čl. 28. UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom,
 • utjecati na izmjene i dopune postojećih ili donošenje novih propisa i mjera u korist osoba s invaliditetom,
 • prenošenje i razmjena stručnih stavova i iskustava među udrugama, ustanovama, znanstvenim i stručnim djelatnicima koji rade na problematici invalidnosti,
 • organizacija sportskih, rekreativnih, zabavnih, kulturnih, umjetničkih i drugih aktivnosti (prema čl.30. UN Konvencije),
 • razvijati i poticati djelovanje klubova i ostalih oblika organiziranja i osposobljavanja u cilju socijalizacije osoba s invaliditetom uključivanja u socijalnu sredinu,
 • razvoj socijalnog i humanitarnog djelovanja.

Savez sukladno ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, odgoja i obrazovanja, socijalne djelatnosti i sporta.

Ciljane skupine su: civilni invalidi rata, djeca s teškoćama u razvoju, gluhe osobe, gluhonijeme osobe, osobe s invaliditetom, osobe s intelektualnim teškoćama, roditelji djece s teškoćama u razvoju, sportaši s invaliditetom, žene s invaliditetom.

Radi što uspješnijeg provođenja djelovanja, Savez surađuje s nadležnim tijelima, radnim organizacijama, odgojno-obrazovnim institucijama i drugim stručnim ustanovama i organizacijama na razini Grada Siska, Županije sisačko-moslavačke i RH.

Djelatnosti Saveza su:

 • kulturno-umjetnički(glazbeni i scenski) amaterizam; novinsko-nakladnička djelatnost; literarni amaterizam; pravo na pristup informacijama; ravnopravnost spolova; zaštita obitelji; zaštita prava djece; zaštita prava OSI; zaštita prava osoba s mentalnim oštećenjem; međunarodna humanitarna pomoć; međunarodno prijateljstvo; izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje; potpora obrazovanju djece i mladih; poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju; socijalna pomoć i podrška; pomoć i podrška osobama s invaliditetom; boravak; skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi; osobna asistencija; sudjelovanje u sportskim natjecanjima,
 • organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja, te s članicama dogovara, koordinira, usmjerava i izvršava zadatke od zajedničkog interesa za sve ciljane skupine, osoba s invaliditetom,
 • inicira i predlaže nadležnim tijelima i institucijama mjere za unapređenje društvenog položaja i uloge osoba s invaliditetom te njihove pravne i materijalne zaštite,
 • organizira i potiče suradnju s vladinim i nevladinim socijalno-humanitarnim udrugama,
 • surađuje s odgovarajućim udrugama u RH i inozemstvu s kojima izmjenjuje iskustva radi unapređenja zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom,
 • priređuje kulturne, zabavne, sportske i druge priredbe u korist osoba s invaliditetom,
 • brine se za osiguravanje potrebnih materijalno-financijskih uvjeta za rad Saveza i članica,
 • predlaže mjere i inicira donošenje zakona za suzbijanje diskriminacije osoba s invaliditetom,
 • prati dostupnost zdravstvenih usluga i primjerenost zdravstvene zaštite i predlaže potrebne promjene,
 • potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, zaštitnim i integrativnim radionicama i u okviru socijalnog poduzetništva 
 • radi ostvarivanja svojih ciljeva Savez i članice mogu pribavljati financijska sredstva obavljanje gospodarske djelatnosti.