Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

PROJEKT

Osobna asistencija za život bez prepreka 2

Lenta Logotip 2048x601

Izradu ove internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

NOVOSTI

Zakon Oa Suoi

USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE

Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska u provedbi projekta i programa kroz koje se osigurava pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom sudjeluje od

Opširnije