Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Izrađen letak projekta

20220708_105745 (1)

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa V Promidžba i vidljivost izrađen je letak projekta kojim su dane osnovne informacije i predstavljen projekt.

Letak u elektronskom obliku dostupan je za pregled i preuzimanje na linkovima: SUOSIGS Letak, b SUOSIGS Letak, a

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.09 – Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faSUOSIGS Letak, b SUOSIGS Letak, aza II, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.