Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Projekt „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“

Lenta Logotip 2048x601
Logo projekta_suosigs

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: UP.02.2.2.09.0118

Projekt je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kroz poziv „Razvoj osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 2”, UP.02.2.2.09.

Projekt provodi nositelj: SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM GRADA SISKA

Ukupna vrijednost projekta: 1.192.638,53 kuna

Iznos potpore EU: 1.192.638,53 kuna (100%, ESF)

Razdoblje provedbe projekta: 30 mjeseci, 08. 01.2020.-08.07.2022. g.

Cilj projekta je omogućiti socijalno uključivanje i povećati kvalitetu života osoba s invaliditetom u Sisačko- moslavačkoj županiji kroz pružanje usluge osobne asistencije.

USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE

Osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu nailaze na brojne probleme u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te značajno ovise o pomoći svoje okoline. Te prepreke ih sprječavaju da postanu ravnopravni članovi društva i upravo je to središnji problem kojim se ovaj projekt bavi.

Usluga osobne asistencije je način na koji se učinkovito i prilagođeno individualnim potrebama pristupa rješavanju ovog problema. Korisnik usluge sam odlučuje o sadržaju i načinu obavljanja svakodnevnih aktivnosti uz pomoć osobnog asistenta što stvara preduvjete da osobe s invaliditetom imaju jednake mogućnosti za sudjelovanje u zajednici i životu kao i osobe bez invaliditeta i to bez opterećujuće ovisnosti o članovima svoje obitelji i prijateljima.

CILJNE SKUPINE PROJEKTA

Korisnici usluge osobne asistencije su odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i/ili s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije

Kroz ovaj projekt je za ukupno 7 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta s područja Grada Siska i okolice osigurana mogućnost korištenja usluge osobne asistencije te je na taj način zaposleno i u projektu sudjelovalo ukupno 8 osobnih asistenata.

Osobni asistenti koji pružaju gore navedenu uslugu zapošljavaju se temeljem Ugovora o radu za polovicu ukupnog mjesečnog fonda sati rada po korisniku.

Osoba koja se zapošljava kao osobni asistent mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • imati najmanje završenu srednju školu ili osnovnu školu i završen tečaj za njegovatelja ili osobnog asistenta
 • ne smije biti član obitelji korisnika osim u iznimnim slučajevima (izoliranost terena na kojem živi korisnik, specifične zdravstvene situacije korisnika zbog koje je potrebna usluga za koju je osposobljen upravo član obitelji koji se predlaže za asistenta i sl.) za što je potrebno ishoditi odobrenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 1. USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

  1. Pružanje usluge osobne asistencije – osobni asistenti

Ova aktivnost okosnica je cijelog projekta i provedena je na način da je kroz zapošljavanje osobnih asistenata osigurano pružanje usluge osobne asistencije za identificirane osobe s invaliditetom- korisnike usluge.

  1. Aktivnost koordinacije

Komplementarna podaktivnost koordinacije korisnika i osobnih asistenata koja se provodila paralelno dodatno je pozitivno utjecala na kvalitetu pružene usluge te usklađenost potreba i dinamike rada.

  1. Edukacija za osobne asistente i korisnike usluge osobne asistencije

Edukacija s ciljem unapređenja kvalitete pružanja usluge osobne asistencije održana je u prostorijama Saveza 24. svibnja 2022. godine.

Edukaciju je pripremila i prezentirala predavačica Lidija Kunštek, mag. psihologije, a pokrivena je tematika informacija o projektu i o usluzi osobne asistencije, jačanju komunikacijskih vještina, rješavanje sukoba, razmjena iskustava i primjera dobre prakse.

V. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Tijekom provedbe kontinuirano su se provodile aktivnosti informiranja i promocije projektnih aktivnosti, ciljeva i ostvarenih rezultata uz osiguravanje vidljivosti EU financiranja.

Promotivni materijali i aktivnosti projekta obuhvaćaju: izradu i diseminaciju promotivnih materijala, izradu web stranice projekta, snimanje promotivnog videa o projektu i održavanje završne konferencije projekta.

Video projekta dostupan na linku: https://youtu.be/IGGRzfvtPDE

PM. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

Provedbom projekta je upravljao projektni tim:

 • projektni asistent –Vesna Gašparić
 • voditelj projekta/koordinator – Anamarija Velić
 • predsjednik Saveza – Dren Dobrenić

Cilj provedbe aktivnosti je osigurati učinkovitu provedbu projekta i ostvarenje planiranih rezultata u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i ostalom primjenjivom legislativom.