Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

PROGRAM POdrži – Motiviraj – AKtiviraj (PO-M-AK) financiran kroz Poziv Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“

Klub Korisnika Pomak

Naziv programa:  POdrži – Motiviraj – AKtiviraj (PO-M-AK)

Prijavitelj/nositelj:  Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska

Partnerske organizacije:

  • Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska
  • Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Grada Siska
  • Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Siska
  •  Sisačko-moslavačka županija
  • Zavod za socijalni rad, Županijska služba Sisačko-moslavačke županije, područni ured Sisak

Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska uspješno je pripremio, aplicirao i osigurao financiranje ovog projekta kroz Poziv “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u prioritetnom području poziva P2. Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom.

Specifičan cilj projekta je prevencija potencijalnih socijalnih rizika, povećanje kvalitete života i socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kroz razvoj i pružanje novih oblika izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici na području Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije.

Kroz dugogodišnje djelovanje u području rada s osobama s invaliditetom Savez je identificirao niz problema koji se žele adresirati ovim projektom.  Aktivnosti projekta fokusirane su lokalno/regionalno i teže stvaranju učinkovitog sustava pružanja potpore osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima u vidu poboljšanja postojećih i uspostavu novih oblika izvaninstitucionalnih socijalnih usluga.

Osnovni element projekta je uspostava i rad Kluba korisnika PO-M-AK u sklopu kojeg će biti organizirane aktivnosti za korisnike (informiranje, podrška, edukacija, kreativne aktivnosti, sportske aktivnosti i  sl.) te će se uspostaviti E-točka za poticanje digitalne inkluzije i pristupačnosti i provoditi specijalizirani  program “Aktivni i samostalni” kako bi se aktivirali i dosegli neaktivni i teško mobilni predstavnici ciljne skupine.

Planirani period provedbe projekta je:

  • Prva godina ugovara se od 01. lipnja 2023. godine i završava 31. svibnja 2024. godine;
  • Druga godina ugovara se od 01. lipnja 2024. godine i završava 31. svibnja 2025. godine;
  • Treća godina ugovara se od 01. lipnja 2025. godine i završava 31. svibnja 2026. godine.

Pridružite nam se i sudjelujete u provedbi aktivnosti programa!