Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Izrađen letak projekta

20220708_105745 (1)

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa V Promidžba i vidljivost izrađen je letak projekta kojim su dane osnovne informacije i predstavljen projekt. Letak u elektronskom obliku dostupan je za pregled i preuzimanje na linkovima: SUOSIGS Letak, b SUOSIGS Letak, a Projekt je financiran sredstvima Europske […]