Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Horizontalne teme u sklopu provedbe projekta

616fa8fc4cf5a5.85788921

Mjere predstavljaju usklađivanje s horizontalnim politikama Europske Unije i osiguravanje pozitivnog utjecaja na iste. Ishodište horizontalnih mjera su aktualne EU politike. One odražavaju opće i multidisciplinirane teme i odnose se na temeljna društvena načela kao što su demokracija, jednakost, održivost i dobro upravljanje. Horizontalne teme na koje projekt pozitivno utječe: jednake mogućnosti – nediskriminacija, ravnopravnost […]