Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Elementi projekta – aktivnost V. Promidžba i vidljivost

Plakat, B2 - izrezano

Tijekom provedbe kontinuirano se provode aktivnosti informiranja i promocije projektnih aktivnosti, ciljeva i ostvarenih rezultata uz osiguravanje vidljivosti EU financiranja.
Promotivni materijali i aktivnosti projekta obuhvaćaju: izradu i diseminaciju promotivnih materijala, snimanje promotivnog videa o projektu, izradu web stranice i održavanje završne konferencije projekta.