Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Održana edukacija za osobne asistente i korisnike usluge osobne asistencije

Foto 2 Edukacija 24.5. Projekt Oa Suosigs

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom dana 24.5.2022. g. u prostoru Saveza održana je edukacija  za osobne asistente i korisnike usluge osobne asistencije. Uz opće informacije o projektu edukacija je pokrila teme iz područja pružanja usluge […]