Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Izrađeni promotivni materijali projekta

20220708 105446 (1)

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa V Promidžba i vidljivost izrađeni su i bit će diseminirani promotivni  materijali namijenjeni za informiranje i promociju projekta i činjenice da se on provodi uz potporu EU financiranjem u 100% iznosu bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je […]