Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Snimanje videa projekta

20220223 1431531

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa V Promidžba i vidljivost u tijeku je snimanje videa u svrhu promocije i predstavljanja rezultata projekta. Za snimanje videa ugovoren je vanjski izršitelj Projektna produkcija, a po završetku snimanja i montaže video materijal će biti predstavljen na završnoj konferenciji […]