Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Provedba aktivnosti projekta u tijeku

Vlcsnap 2022 08 23 11h02m54s097

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom provode se ili će biti provedene sljedeće podaktivnosti: pružanje usluge osobne asistencije aktivnost koordinacije edukacija za osobne asistente i korisnike usluge osobne asistencije. Aktivnost pružanja usluge osobne asistencije okosnica je […]