Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Ciljne skupine projekta

vlcsnap-2022-08-23-10h40m09s876

Korisnici usluge osobne asistencije u sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“, slijedom uvjeta samog natječaja kroz koji je projekt financiran, su odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina (ili više ako su bili već uključeni u nekoj o prethodnih faza) s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i/ili s intelektualnim […]