Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Element projekta 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Jem Sahagun O33vbpd6haw Unsplash

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom provodi se upravo aktivnost pružanja usluge osobne asistencije za korisnike projekta pripadnike ciljne skupine – odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina (ili više ako su već bili […]