Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Ciljne skupine projekta

vlcsnap-2022-08-23-10h40m09s876

Korisnici usluge osobne asistencije u sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“, slijedom uvjeta samog natječaja kroz koji je projekt financiran, su odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina (ili više ako su bili već uključeni u nekoj o prethodnih faza) s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i/ili s intelektualnim […]

Horizontalne teme u sklopu provedbe projekta

616fa8fc4cf5a5.85788921

Mjere predstavljaju usklađivanje s horizontalnim politikama Europske Unije i osiguravanje pozitivnog utjecaja na iste. Ishodište horizontalnih mjera su aktualne EU politike. One odražavaju opće i multidisciplinirane teme i odnose se na temeljna društvena načela kao što su demokracija, jednakost, održivost i dobro upravljanje. Horizontalne teme na koje projekt pozitivno utječe: jednake mogućnosti – nediskriminacija, ravnopravnost […]

Element projekta PM. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

vlcsnap-2022-08-23-13h59m40s888

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ uz pomoć vanjskog podugovorenog stručnjaka kontinuirano se provode aktivnosti u sklopu elementa PM Upravljanje projektom i administracija. Cilj provedbe ove obvezne i neophodne aktivnosti je osigurati učinkovitu provedbu projekta i ostvarenje planiranih rezultata u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i ostalom primjenjivom […]

Element 1. USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM – Aktivnost koordinacije

vlcsnap-2022-08-22-12h38m54s990

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom uz aktivnost samog pružanja usluge osobne asistencije za korisnike paralelno se provodi i komplementarna podaktivnost koordinacije korisnika i osobnih asistenata koja dodatno pozitivno utječe na kvalitetu pružene usluge te usklađenost […]

Element projekta 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

jem-sahagun-O33vBPD6hAw-unsplash

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom provodi se upravo aktivnost pružanja usluge osobne asistencije za korisnike projekta pripadnike ciljne skupine – odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina (ili više ako su već bili […]

Izrađen i na vidno mjesto postavljen plakat projekta

20220823_144305

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za život bez prepreka 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa V Promidžba i vidljivost izrađen je logotip i plakat projekta koji je postavljen u prostoru nositelja projekta Sveza udruga osoba s invaliditetom Grada Siska. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih […]

Elementi projekta – aktivnost V. Promidžba i vidljivost

Plakat, B2 - izrezano

Tijekom provedbe kontinuirano se provode aktivnosti informiranja i promocije projektnih aktivnosti, ciljeva i ostvarenih rezultata uz osiguravanje vidljivosti EU financiranja. Promotivni materijali i aktivnosti projekta obuhvaćaju: izradu i diseminaciju promotivnih materijala, snimanje promotivnog videa o projektu, izradu web stranice i održavanje završne konferencije projekta.

PROJEKT OSOBNA ASISTENCIJA ZA ŽIVOT BEZ PREPREKA 2

za web 1

Kako bi se osigurao kontinuitet pružanja usluge osobe asistencije osiguran kroz projekt „Osobna asistencija za život bez prepreka“, UP.02.2.2.02.0100, koji je Savez udruga osoba s invaliditetom uspješno realizirao u periodu od 5.1.2018.  do 5.1.2020. g. pripremljen je novi projekt kao logični nastavak te je isti uspješno apliciran na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj osobne […]